IBO Zelfstandigen zonder personeel

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitvoerder: Interdepartementale Beleidsonderzoeken (IBO)
Jaar: 2015