Impact assessment richtlijn gelijke behandeling buiten de arbeid

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitvoerder: Ape; B&A

Jaar: 2009