Innoveren en ondernemen met beleid - Analytische achtergrondstudie van de beleidsdoorlichting artikel 12 (innovatie) en 13 (ondernemingsklimaat)

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Uitvoerder: Dialogic
Jaar: 2015