Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg; een juridisch-empirische verkenning

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitvoerder: Nivel; Rijksuniversiteit Nijmegen

Jaar: 2017