MKBA Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoerder: PBL

Jaar: 2011