Productiviteit van overheidsbeleid, Deel IV, De Nederlandse netwerksectoren, 1980 - 2015

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitvoerder: IPSE Studies; CAOP; TUDelft; Erasmus Universiteit

Jaar: 2017