Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten.

Opdrachtgever: nvt

Uitvoerder: Eerste Kamer der Staten-Generaal

Jaar: 2012