Wegen naar dynamiek in het hoger onderwijs

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitvoerder: SEO economisch onderzoek

Jaar: 2008