Q7 Wat verklaart de mate van doelmatigheid van het beleid? (ex ante, meervoudig)

Wat kan je met deze doelmatigheidsevaluatievraag? Welk antwoord krijg je met deze vraag?

Bij een ex-ante evaluatie van meerdere beleidsinstrumenten vertaalt deze vraag zich tot de volgende vraag: wat verklaart de te verwachten mate van doelmatigheid van de beleidsinstrumenten?

Dit is een vraag die niet te beantwoorden is. Het is niet mogelijk om vooraf verklaringen te zoeken van doelmatigheid en al helemaal niet voor een set aan beleidsinstrumenten samen. Daarvoor is het echt nodig om inzicht te hebben in hoe deze beleidsinstrumenten zich samen in de praktijk heeft gemanifesteerd. Als je meer wil weten over hoe je ex-post doelmatigheid kan verklaren, kijk dan hier.

Keuzehulp opnieuw starten