Q9 Wat verklaart de mate van doeltreffendheid van het beleid? (ex ante, meervoudig)

Wat kan je met deze verklarende evaluatievraag? Welk antwoord krijg je met deze vraag?

Bij een ex-ante evaluatie van meerdere beleidsinstrumenten vertaalt deze vraag zich tot: wat verklaart de te verwachten mate van doeltreffendheid van de beleidsinstrumenten?

Dit is een vraag die niet te beantwoorden is. Het is niet mogelijk om vooraf verklaringen te zoeken van doeltreffendheid. Daarvoor is het echt nodig om inzicht te hebben in hoe de beleidsinstrumenten zich in de praktijk hebben gemanifesteerd. Als je meer wil weten over hoe je ex-post doeltreffendheid kan verklaren, kijk dan hier.

Keuzehulp opnieuw starten