Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking - Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Uitvoerder: SCP
Jaar: 2018