Over de toolbox

Deze website is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Financiën.

Werkgroep Toolboxbeleidsevaluaties

De Toolbox is tot stand gekomen onder aansturing van een werkgroep van evaluatie-experts. De volgende personen hebben zitting genomen in de werkgroep en bijgedragen aan de inhoud van de website:

 • Jedid-Jah Jonker (Rekenkamer)
 • Wendy Asbeek Brusse (MinBuZa)
 • Lisette Swart (CPB)
 • Olav-Jan Gerwen (PBL)
 • Lisa Verwoerd (PBL)
 • Eva Kunseler (PBL)
 • Carl Koopmans (SEO)
 • Valerie Pattyn (Universiteit Leiden)
 • Sander Steijn (Sociaal en Cultureel planbureau)
 • Nynke de Witte (MinFin)
 • Peter van der Knaap (SWOV - voorzitter werkgroep)
 • Martijn Filak (MinFin - secretaris werkgroep)
 • Carolien Klein Haarhuis (MinFin - secretaris werkgroep)

Dialogic innovatie & interactie

De Werkgroep Toolboxbeleidsevaluaties heeft Dialogic innovatie & intervatie gevraagd om haar te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze Toolbox. Bij de totstandkoming van de inhoud en vormgeving zijn de volgende personen vanuit Dialogic betrokken geweest:

 • Reg Brennenraedts
 • Menno Driesse
 • Frank Bongers 
 • Robbin te Velde
 • Rosa Kuipers 
 • Matthijs Janssen
 • Pim den Hertog 
 • Titia Lelie
 • Tommy van der Vorst